Spring naar inhoud

Blunders Leids College maken werk #Raad071 onmogelijk

26 juni 2012

De gemeenteraad buigt zich deze weken over de meerjarenbegroting. Scherpe keuzes moeten worden gemaakt en Groenlinks zet zich in om te redden wat er te redden valt.  Ik schreef er hier al eerder over.

Twee weken geleden werden wij als raad geconfronteerd met een zogenaamd erratum Het college liet weten dat er een fout van bijna een half miljoen in de begroting zat. Een grove fout, want het college (ondersteund door een heel bataljon ambtenaren) heeft maanden de tijd om een kloppende begroting aan de raad te presenteren.

Vandaag is dat allemaal nog veel erger geworden. Vlak voor de behandeling in de raadscommissie verscheen er een brief van het college. Zowel incidenteel als structureel zal de meerjarenbegroting voor vele miljoenen worden gewijzigd.

  • Het college verwacht sterker dalende inkomsten uit het rijk
  • Het college heeft zich volledig verkeken op de eigen personeelslasten
  • Het college is 1,8 miljoen “kwijt”???????
  •  Het college kan een bedrag van 10 miljoen uitgegeven euro’s niet kan verklaren
  •  Het college heeft miljoenen ongemerkt dubbel in de boekhouding staan

Blunder op blunder dus. In het persbericht hierover zegt het college eufemistisch “er moet een tandje bij” Dat doet bij mij de vraag rijzen of dit college nog wel in staat is om de controle te herwinnen over de Leidse boekhouding?

Wat Groenlinks betreft komt het college per ommegaande met een sluitende verklaring voor de missende miljoenen. Desnoods moet de bespreking van de perspectiefnota maar worden uitgesteld. Want na twee ontzettende blunders in drie weken tijd begin ik mijn vertrouwen in dit college kwijt te raken. Wanneer je niet de urgentie inziet van een kloppende boekhouding in crisistijd, en je eigen falen verdoezelt onder eufemistische woorden belooft dat niet veel goeds voor de toekomst.

Op Sleutelstad staat een uitgebreide beschrijving hieronder een samenvatting

“Een lagere uitkering uit het Gemeentefonds, een miljoenenblunder en een foutieve inschatting van de gemeente leiden tot een extra bezuiniging van vele miljoenen. Meteen dit jaar moet er al een incidenteel probleem van zo’n 5 miljoen worden opgelost, maar ook voor de komende jaren ziet het Leidse huishoudboekje er een stuk somberder uit dan tot nu toe werd gedacht. Dat leidt ertoe dat de gemeente structureel 3,2 tot 5 miljoen extra moet zien te bezuinigen.

En dat is nog niet alles. Wethouder Robert Strijk van financiën kwam eind van de middag nog met een extra winstwaarschuwing. In de nu bijgestelde cijfers zijn bezuinigingen van het nieuwe kabinet nog niet verwerkt. Ook houdt Strijk rekening met een extra tekort van 2 miljoen op het inkomensdeel van bijstandsuitkeringen en een korting van 8 ton op de regionale omgevingsdienst. De problemen worden veroorzaakt door een aantal verschillende factoren.

Het meeste baalt wethouder Strijk van een fout die in eigen huis is gemaakt. Vorige maand presenteerde hij het meerjarenbeeld voor de komende jaren aan de raad. Daarin zaten posten die optelden tot ruim 10 miljoen euro die het college toen nog niet helemaal kon plaatsen. Er werd op het stadhuis echter vanuit gegaan dat het om bedragen ging die alleen op een verkeerde post waren geboekt. Dat bleek voor 6,5 miljoen ook inderdaad het geval te zijn. De resterende 4 miljoen staat ten onrechte in de boeken.

Zo werd een renteopbrengst van 1,1 miljoen op twee plaatsen in de boeken gezet en is er ongemerkt 1,1 miljoen meer uitgegeven aan het onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Voor een bedrag van 1,8 miljoen heeft het college nog geen verklaring. Dat wordt nader uitgezocht door een extern bureau dat ook aanbevelingen moet doen om herhaling te voorkomen. De dubbelgeboekte renteopbrengsten werken in ieder geval door in de komende jaren, omdat ze daar ook waren ingeboekt. Mogelijk geldt dat ook voor (een deel van) de 1,8 miljoen.

Naast de rekenfout heeft Leiden ook een misrekening gemaakt door er vanuit te gaan dat de ambtenarensalarissen worden bevroren. Inmiddels lijkt het er op dat er later deze week alsnog een nieuwe CAO wordt afgesloten. Dat kost de gemeente 1,5 miljoen per jaar extra.

Tenslotte daalt het bedrag dat Leiden ontvangt uit de algemene uitkering van het rijk. Het Gemeentefonds werkt met een zogenaamde ‘trap-op-trap-af’ formule. Als de rijksbegroting daalt, daalt ook de pot die onder de gemeenten worden verdeeld en andersom. Leiden had daar wel rekening mee gehouden, maar ging uit van een geleidelijke daling vanaf 2013. Uit de zogenaamde ‘juni-circulaire’ van het rijk blijkt nu dat de bezuinigingen sneller worden doorgevoerd. Dat kost Leiden dit jaar al 1 miljoen. De komende vier jaar ontvangt de gemeente in totaal ruim 7 miljoen minder.

In dezelfde brief aan de raad waarin Strijk bovenstaande problemen aankaart, meldt het college ook dat de planning van de Ringweg Oost wordt aangepast. Eerder werd, ook in de begroting, uitgegaan van een oplevering in 2016. Dat wordt sowieso een jaar later. Daardoor vervalt in 2016 een begroot bedrag van 3 miljoen euro aan kapitaalslasten voor de nieuwe weg. Strijk is nog niet zover dat hij dat bedrag wil gebruiken om de huidige tekorten op te lossen. Liever wacht hij af met welke nieuwe bezuinigingen het kabinet na de verkiezingen komt. (bron: Sleutelstad)”

One Comment leave one →
  1. John Steegh permalink
    26 juni 2012 21:26

    Strijk is natuurlijk politiek verantwoordelijk, en met hem het college. Die balen echter zichtbaar allemaal even erg. Want wat is er aan de hand met de afdeling Financiën van de gemeente Leiden? Waar zijn de spoedmaatregelen van de gemeentesecretaris om orde op zaken te stellen in de kennelijke administratieve chaos? Zo kan niet alleen het college niet besturen, maar ook de Raad niet democratisch beslissen. Je kunt het college hoogstens verwijten dat ze kennelijk tot nu toe te goedgelovig zijn geweest bij de cijfers van hun medewerkers, onder leiding van de gemeentesecretaris. Niet zozeer is de vraag welk Barbertje moet hangen als hoe deze dramatische situatie het hoofd te bieden: de lokale democratie staat op het spel!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: