Spring naar inhoud

Kinderpardon? Leiden steunt!

2 februari 2012

Inmiddels heeft het leidse college geantwoord op vragen van GroenLinks over het Kinderpardon.  De uitkomst is geweldig.  Leiden steunt het kinderpardon! Zie hieronder het antwoord van het Leidse college:

Ja, wij zijn bereid om bij de minister aan te dringen op een kinderpardon, omdat wij het vanuit humanitair oogpunt niet verantwoord achten om in Nederland geworteld geraakte kinderen van (voormalige) asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Wij sturen hierover een brief naar de minister.

De druk op minster Leers van al die gemeenten in nederland die vragen om een rechtvaardige oplossing voor kinderen die gewoon in nederland horen wordt met de dag groter. Minister, neem het ter harte!

Hieronder vindt u de voorgeschiedenis:

In vele Nederlandse gemeenten is onrust ontstaan over het uitzetten van goed geïntegreerde en hier al lang verblijvende kinderen door het huidige kabinet.  Ook Leiden blijft van dat beleid niet verschoond.

Inmiddels hebben ruim 100.000 mensen het zogenaamde kinderpardon ondertekend. Een brede maatschappelijke betrokkenheid bij dit onderwerp. Het ondertekenen van het kinderpardon ging vergezeld van de volgende tekst: “Limburgser dan Vlaai. Noord-Hollandser dan kaas. Frieser dan de Elfstedentocht. En Zeeuwser dan het meisje.

Dat zijn de kinderen die ons land moeten verlaten. 14 jaar oud, 10 jaar in Nederland. 9 jaar oud, 8 jaar in Nederland. 13 jaar oud, 13 jaar in Nederland.” “Als wij niks doen, ligt hun toekomst in Irak, Afghanistan, Eritrea, Angola. Landen waar ze de taal niet van spreken, waar ze niemand kennen, waar ze vreemden zijn. Wij laten dit niet gebeuren. Deze kinderen horen hier. Wij willen een kinderpardon. Wij willen ze uit onzekerheid halen en welkom heten in hun land…” “Minister Leers, doe niet zo kortzichtig. Laat zien dat Nederland groot kan zijn. Of het er nu 20 of 2.000 zijn, deze kinderen horen hier. Geef ze de kans om een mooie toekomst in Nederland op te bouwen. Geef ze de kans om mee te bouwen aan een mooie toekomst voor Nederland. Geef ze een kinderpardon!”

Uit informatie van de Leidse Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) blijkt dat er ook in Leiden kinderen getroffen kunnen worden door het onmenselijke beleid van dit kabinet. Dat laten we in Leiden toch niet gebeuren?

GroenLinks meent dat het Leidse college stelling dient te nemen. Leiden is en blijft tenslotte “Stad van vluchtelingen”!

Daarom hebben wij aan het college inmiddels de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er Leidse kinderen die mogelijk dreigen te worden uitgezet?

2. Is het college voornemens aan de uitzetting van Leidse kinderen mee te werken?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om actief te voorkomen dat Leidse kinderen worden uitgezet? En is het college bereid deze mogelijkheden te benutten?

4. Is het college bereid om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een kinderpardon? Zo nee, waarom niet?

Binnen zes weken volgen de antwoorden, maar GroenLinks zal zich de komende tijd zeker sterk maken voor deze kinderen.

Advertenties
38 reacties leave one →
 1. ludovica wagenaar permalink
  6 februari 2012 09:28

  de kinderen die hier opgroeien en leven horen gewoon in onze samenleving,zit er nog altijd mee met mauro ,hoe is het mogelijk om dat te doen voor mij ombegrijpelijk mevr l wagenaar

 2. J.H.Molenaar permalink
  6 februari 2012 09:29

  Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat je in een “geciviliseerde” maatschappij moet opkomen voor kinderen die hier allang hun roots hebben. Toch blijkt het nodig omdat dit land geregeerd wordt door meest mannen zonder empathie. Voor hen tellen alleen regels maar regels zijn een leidraad en geen doel op zich. Kinderen behoren bescherming, onderdak en zorg te krijgen dus behoren kinderen die in nood zijn in Nederland asiel te krijgen en komen in aanmerking voor een generaal pardon.

 3. B.C.J.Hutten permalink
  6 februari 2012 16:15

  Dat een groot land zo bekrompen moet zijn.
  Een kind hoort niet gescheiden tezijn van ouders en familie.
  wees humaan,
  laat de politieke onzin hiervan ver.
  gun kinderen het geluk wat ze nodig hebben en verdien.
  LAAT HET ONRECHT NIET ZEGE VIEREN

  • henri permalink
   7 februari 2012 08:05

   U woont niet in een groot land,u merkt terecht op dat een kind niet gescheiden moet zijn van ouders en familie.Mauro moet dus heel gauw verenigd worden met zijn moeder en familie in Angola .Dus het niet naar zijn moeder en familie te laten gaan vind u een onrecht. of bedoelt u dat zijn moetder en familie naar Nederland moeten komen .Verder een prettige dag toegewenst.

 4. Paul Molenkamp permalink
  8 februari 2012 12:17

  Paul,

  Ik ben sollidair met degene die voor mij deze petitie getekend hebben en sluit mij daarbij aan, deze kinderen kunnen als ze goed begeleidt worden weer later wat voor de andere mensen doen als ze dat willen het heeft dus een gunstig effect om deze kinderen een goede basis en opleiding te geven. Dus regering geef de kinderen een pardon en laat ze blijven.

  Met vriendelijke groet P.Molenkamp.

 5. estelle permalink
  8 februari 2012 15:43

  ik vind dat anna moet bleifen

 6. 9 februari 2012 11:55

  Het moet niet kunnen, dat deze kinderen, die langer dan 5 jaar in Nederland wonen nog uitgezet kunnen worden. Hier moet een
  “Automatische verblijfsvergunning” worden ingesteld.
  Eerst stond Sahar symbool, nu Mauro, dat zij hebben laten zien, hoe “Verwesterd en vernederlandst”zij zijn. Deze mensen mogen nooit uitgezet worden.

 7. 10 februari 2012 11:19

  Hallo,Ik ben Ferdos ik vindt het heel erg als asielzoekers worden uitgezet want ik ben zelf ook een asielzoeker en wil zelf ook niet dat ik en mijn gezin uitgezet wordt.
  Ik ben 11 jaar en ook 11 jaar in Nederland en ik heb zelf ook geen verblijfsvergunning en dat ik heel jammer voor me zelf ,mijn gezin en andere mensen.Als mensen langer dan 5 jaar in Nederland zijn dan moeten ze niet uitgezet worden want die mensen kunnen bijvoorbeeld problemen hebben in hun land van dat ze krist mogen worden of het is oorlog daar.
  Daarom moeten die mensen een verblijfsvergunning krijgen.

 8. Carla Posthumus permalink
  10 februari 2012 13:20

  Het zijn kinderen, kinderen die hier geworteld zijn en dus vernederlandst zijn en het enige humane in deze gevallen is ze hier te laten blijven.

 9. Charlot Marijnen permalink
  10 februari 2012 14:30

  kinderen horen in een stabiele omgeving op te groeien. ook vind ik dat kinderen niet de hele dag bang moeten zijn voor het feit dat ze zomaar het land uit kunnen worden gezet! maar is het eigenlijk zo dat als een kind kinderpardon krijgt dat de ouders dan ook mogen blijven, of moeten zij dan alsnog het land uit??

 10. Tristan Vleut permalink
  12 februari 2012 21:04

  Laat ik dit zeggen: Kinderen die hier geboren worden moeten niet in de positie worden geplaatst om gedwongen te worden weggestuurd. In mijn optiek zijn ze net zo veel Nederlander als U en ik. De overheid is zelf de schuldige in het feit dat asiel aanvragen zo lang duren. Dit kan en moet mijns inziens veel duidelijker en dus korter.

 11. Benno Wormgoor permalink
  14 februari 2012 10:10

  Hoe Nederlands is een kind dat in Nederland is opgegroeid?

 12. Anny van Gend permalink
  14 februari 2012 10:30

  Kinderen mogen niet de dupe zijn van een te trage afhandeling van asielverzoeken.

 13. Iris de Man-van den Oord permalink
  15 februari 2012 18:51

  Wij hebben als “beschaafd” land de morele plicht een veilige plek te geven aan
  volwassenen en kinderen, die in Nederland een asielverzoek hebben ingediend.
  Het is inhumaan deze mensen gedurende lange asielprocedures in onzekerheid te laten
  leven.
  Kortom, korte procedures, waarin snel duidelijk wordt of volwassenen en kinderen
  een definitieve verblijfsvergunning kunnen krijgen.
  Kinderen, die zonder familie naar Nederland gekomen zijn, hebben zeker het recht om
  hier een nieuwe toekomst op te bouwen.

 14. Otto de Man permalink
  15 februari 2012 18:53

  Zoals voorgaande reactie.

 15. m. pielman permalink
  19 februari 2012 19:19

  Mensen die al langere tijd hier wonen, en al helemaal ingeburgerd zijn moeten hier kunnen blijven.

 16. Jur permalink
  19 februari 2012 22:23

  Deze kinderen horen hier.

 17. R.L.Rozenberg permalink
  19 februari 2012 22:24

  ik vind het niet kunnen. Die kinderen kunnen er niets aan doen en 99% doet harder zijn/ haar best om zijn/ haar plaats in onze samenleving waar te maken dan vele Nederlandse jongeren…

 18. Simone permalink
  19 februari 2012 22:25

  Ongelooflijk dat kinderen ‘terug’ gestuurd worden naar een land waar ze kansloos zijn zonder familie ipv dat ze de nederlandse samenleving verrijken. Laat ze hier blijven.

 19. Jan van Dijk, Drachten permalink
  20 februari 2012 09:06

  Kinderen mogen sowieso nooit teruggestuurd worden.

 20. Nelleke permalink
  22 februari 2012 16:34

  Alle knderen zijn gewoon een meerwaarde voor Nederland en zij zijn kansloos als ze worden teruggestuurd naar een land wat ze niet kennen.

 21. Wil Vermeulen permalink
  22 februari 2012 16:42

  Wil

  Reactie gelezen van Jan Terlouw op de dreigende uitzetting van Mauro:

  “Wetgeving is nooit sluitend en daarom bestaat de discretionaire bevoegdheid.
  Gebruik die dan!
  Waarom doet Leers dat niet?
  Pure dwingelandij van de PVV.
  Het is onzin dat hij die bevoegdheid niet kan gebruiken.”

  Hiermee ben ik het helemaal eens!

 22. Amber permalink
  23 februari 2012 20:50

  mensen die hier zijn opgegroeid moeten hier blijven!

 23. Girardeau permalink
  25 februari 2012 14:12

  Zeker dat kinderen die hier in Nederland geboren zijn hier moeten blijven wonen en naar het voor hen onbekendde land van hun ouders niet moeten gestuurd worden !

 24. Coen Feijen permalink
  27 februari 2012 21:17

  Laat de kinderen blijven die meer dan 8 jaar in Nederland wonen.

 25. Ad Vermaas permalink
  27 februari 2012 21:17

  Mauro moet blijven en al die andere kinderen die door die Wilders en Rutte wegmoeten moeten ook blijven!!!!!!!!!!!! ZO, en ik hoop dat jullie hier iets van leren!!

 26. 5 maart 2012 12:50

  Het is natuurlijk van de gekke -net als de PVV- dat deze jongelui worden teruggestuurd.Schijnbaar een totaal gebrek aan empatie. Zie je er wat anders uit dan maar naar het land van oorsprong van je ouders. Of dat nu kan of niet maakt niet uit, gewoon t e r u g !!
  Een fobie voor alls wat ‘vreemd’ is ongeacht de situatie van het individu. Anti moreel en volkomen on eties. En we hebben ze, als ze zijn afgestudeerd zo enorm nodig. Je mowet maar durven, stelletje nitwits van de Postduiven Vereniging Vooruit.
  @b Woudstra

 27. 15 maart 2012 11:13

  Kijk voor de aardigheid eens op http://www.derekenkamer.kro.nl Wat kost een Mauro?
  Daar wordt gezegd, dat Nederland goedkoper uit is door ze te laten blijven, maar ook, dat Nederland kan investeren in deze kinderen en vele malen duurder uit is, als ze deze kinderen het land uit zetten.
  Deze “gewortelde kinderen” moeten in Nederland blijven en een definitieve verblijfsvergunning krijgen.

 28. 15 maart 2012 11:40

  @Henri, Zijn biologische moeder heeft Mauro op het vliegtuig gezet. Hoe kun jij dan zeggen, dat Mauro terug moet naar zijn familie in Angola?
  Mauro is hier opgegroeid, heeft hier zijn sociale contacten opgebouwd, is hier naar school gegaan, heeft hier Nederlands geleerd.
  Wat heeft hij dan nog in Angola te zoeken?? Totaal niets.

 29. 20 maart 2012 20:35

  Geweldig,ik steun dit natuurlijk,veel succes!

  Inekevandenandel@gmail.com

 30. Kees van de Wiel. permalink
  30 maart 2012 14:04

  Geef kinderen die hier opgroeien een kans en teken het kinderpardon!

 31. Ofelya permalink
  14 april 2012 12:29

  kinderen die hier al lang dan 5,6,7,8,jaar moet verblijfsvergunning kunnen krijgen.onmenselijk als die kinderen moeten terug steuren,

 32. Ofelya permalink
  14 april 2012 12:59

  ik ben 8jaar in Nederland,ik ben hier geboren,mijn familie bestaat uit 4persoon,mijn moeder,vader,oma en ik,wij hebben nog geen verblijfsvergunning,en dat is de heel erg jammer,ik hoop dat IND geven mijn een kans om te hier blijven wonen,Ik blijf naar school te gaan,want andere land is voor mij onbekend,mijn land is Nederland,Nederlands is mijn taal
  en natuurlijk wil ik graag met mijn familie veilig om te leven hier in Nederland

 33. Bakscik permalink
  25 april 2012 08:19

  Wow, nergens anders heb ik zoveel positieve recties gezien over het kinderpardon. Dit laat toch wel weer zien dat er nog heel veel barmhartige mensen zijn in Nederland. Dank u wel allemaal

  Bakschik

 34. emira permalink
  2 mei 2012 00:42

  Hoi ik vroeg me af voor wie geld het kinderpardon als ze er mee akkoord mee gaan
  want ik woon al sinds 1999 in nederland ben nu 19 en heb ook nog steeds geen verblijgsdoument ook
  mijn zoontje heeft die nog niet . hoop dat het lukt die kinderparon

  groetjes emira

 35. Lilit permalink
  24 mei 2012 16:32

  Ik ben Lilit.Wij zijn 8 jaar in Nederland wij hebben geen verblijfsvergunning.Ik heb een dochter zij is 18 jaar.zij spreek geen eigen taal,zij is in Nederland geworteld.ik hoop dat IND geven haar een kans. Succes.Ik hoop dat lukt.
  Groetjes fam Aliyev

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: