Spring naar inhoud

Bouw Morspoortgarage uitgesteld tot na bespreking situatie Morsweg met de raad!

10 november 2011

Het spoeddebat over de Morsweg en de Morspoortgarage is inmiddels achter de rug, en met resultaat! De bouw van de Morspoortgarage wordt in ieder geval uitgesteld tot na het moment dat de raad zorgvuldig over de verkeersonderzoeken heeft kunnen spreken.  Een motie van GroenLinks  met die strekking werd gesteund door PVDD, SLO, D66, SP, PVDA en CU. Alleen VVD en CDA blijven doof voor de leefbaarheid in Transvaal en stemden tegen. Er blijft dus hoop.

De tekst van de motie luidt als volgt:

constaterende dat:

  • Er op 1 november een brief is verspreid onder bewoners van de Morsweg waarin informatie staat en conclusies worden getrokken die nog niet met de raad zijn besproken.

overwegende dat:

  • De Morsweg al lange tijd een onaanvaardbaar verkeersriool is;
  • Juist in dit gevoelige dossier de grootste zorgvuldigheid geboden is in de communicatie met de betrokkenen en de raad.
  • De wijk per brief inmiddels hun teleurstelling hebben geuit over het gebrek aan overleg met het college.

Spreekt uit dat:

  • Het betreurenswaardig is dat informatie over de te nemen verkeersmaatregelen niet eerst met de raad is besproken voor er een bewonersbrief is verspreid.

 verzoekt het college:

  •  Geen aanvang te maken met de werkzaamheden voor de bouw van de Morspoortgarage, voordat de uitkomsten van de verkeers- en luchtkwaliteitsonderzoeken met de raad zijn besproken.
  • Blijvend te investeren in overleg met de wijk, en bij dit overleg ook de bewoners van de Oude Morsch te betrekken.

GroenLinks blijft knokken voor leefbaarheid in Transvaal!

Zie hieronder het eerdere bericht over dit onderwerp:

Vanmiddag heb ik een verzoek ingediend voor een spoeddebat over de Morspoortgarage volgende week.

Dit naar aanleiding van een brief die vandaag is verspreid rondom de Morsweg inzake verkeersmaatregelen op die plek. In de brief kondigt het college aan dat het invoeren van 1-richtingsverkeer en verbieden van vrachtverkeer niet mogelijk is.

Hiermee doelt het college vast op het afdoen van de motie die ik tijdens het vorige interpellatiedebat over hetzelfde onderwerp heb ingediend en met ruime meerderheid is aangenomen, maar dat is gissen omdat ik op geen enkele manier ben geinformeerd door het college.

Mijn verzoek stoelt op 2 hoofdargumenten:

  1. Het geeft geen pas dat het college over zo een belangrijk onderwerp communiceert via een bewonersbrief, voordat de raad een besluit heeft gezien of daar haar mening over heeft kunnen geven. Het college heeft dus niet voldoen aan informatieplicht.
  2. De verkeersmaatregelen zijn voorwaarde voor de bouw van de Morspoortgarage. Nu er geen maatregelen komen dan ook geen garage.

Hieronder de brief.  Wordt spoedig vervolgd!

Advertenties
No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: