Spring naar inhoud

Hoera! College antwoordt “Poort Fout = Handhaven!”

4 oktober 2011

Het College heeft geantwoord op onze vragen over de OV-poortjes. En tot mijn grote opluchting ziet nu ook het college in dat Leiden moet kiezen voor de vrije doorgang onder het station.  Een open verbinding tussen zeezijde en stadszijde is gastvrij en economisch van belang voor het Leidse centrum. Inmiddels is de NS aangeschreven, met de intentie om tot handhaving over te gaan. In gewoon Nederlands; weg met die poortjes! Hoera!

Het college antwoord als volgt:

1.   Is inmiddels inderdaad sprake van een intentie tot handhaven bij het college?

Ja. Zoals te doen gebruikelijk (en zoals eerder met uw Raad gewisseld) was onze eerste stap te bezien of we er langs minnelijke weg met betrokkene uit zouden kunnen komen. Deze oplossingsgerichte en dejuridiserende aanpak heeft altijd, of het nu een individuele burger is of een bedrijf of instelling, onze voorkeur. Pas als blijkt dat langs deze weg niet tot een oplossing gekomen kan worden, wordt de inzet van het juridisch beschikbare instrumentarium overwogen. Zo is ook hier geschied.

2.   Wanneer is het college van plan handelend op te treden?

Op 2 september is een vooraankondiging van handhaving verzonden. Binnenkort zal het ontwerpbesluit m.b.t. de handhaving aan betrokkene kenbaar worden gemaakt. Betrokkene kan op dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Vervolgens zal het –al dan niet op basis van de zienswijze gewijzigde- besluit worden verzonden. Hoe het traject vervolgens verder verloopt is afhankelijk van de inhoud van het definitieve besluit en de reactie van betrokkene alsmede of deze gebruik maakt van de juridische mogelijkheden om zich indien aan de orde te verzetten tegen de aangezegde handhaving. 

De oorspronkelijke vragen vindt u onder deze link:

Mijn Eerdere artikel over dit onderwerp:

We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg zingt Huub van der Lubbe vol hoop. En zo voelde ik mij deze week toen bekend werd dat de OV poortjes bij station Leiden illegaal zijn gebouwd. De gemeente kan daar nu handhaven, oftewel de NS dwingen om de poortjes te verwijderen, op straffe van een dwangsom. Daar zitten nog een hoop juridische haken en ogen aan, maar gezien het belang van een vrije doorgang voor Leiden is het de strijd meer dan waard.

Vorig jaar is het GroenLinks gelukt om de discussie over de poortjes op de agenda te houden. Wethouder Strijk had het al opgegeven en wilde akkoord gaan met sluiting. GroenLinks heeft toen een motie ingediend met als inzet een vrije doorgang mogelijk te houden en onderzoek te doen  naar de juridische mogelijkheden van Leiden om de NS te dwingen de poortjes te verwijderen. De motie haalde een ruime meerderheid dankzij de steun van  D66, SP, PVDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, CDA en Stadspartij leiden ontzet.

Maar nu dus ook handhaven! Zeer binnenkort zullen wij de discussie weer aangaan met wethouder Strijk. Hij zal nu terug moeten komen op zijn standpunt van vorig jaar en vol hoop en vertrouwen het gevecht met de NS aan moeten. Ik wens hem daar alvast succes bij, want de vrije doorgang is het waard om voor te knokken. En op de momenten dat hij wat energie en inspiratie kan gebruiken….Luister maar naar Huub!  http://www.youtube.com/watch?v=CQsfzhFMww8

No comments yet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: